Hình ảnh Hội nghị Khoa học kỹ thuật và tổng kết hoạt động Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, ngày 10-01-2014 tại Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh

Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ KHỚP VAI VÀ KHỚP GỐI (28/08/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH NÂNG CAO (28/08/2014)
Xem chi tiết...

Cấp Giấy chứng nhận các lớp: DƯỠNG SINH KHÍ CÔNG YOGA HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ VÀ PHÒNG BỆNH (27/08/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP TRỢ THỦ NHA KHOA - KHÓA 26 (26/08/2014)
Xem chi tiết...

Cấp Giấy chứng nhận các lớp: PHẪU THUẬT NỘI SOI MŨI XOANG - KHÓA 19, BÁC SĨ QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ XOA BÓP (22/08/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA (19/08/2014)
Xem chi tiết...

Cấp Giấy chứng nhận các lớp: BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC THỰC HÀNH HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 3, THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC, CẤP CỨU CƠ BẢN , ỨNG DỤNG PK/PD TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH (13/08/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC (12/08/2014)
Xem chi tiết...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>