Hình ảnh Hội nghị Khoa học kỹ thuật và tổng kết hoạt động Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, ngày 10-01-2014 tại Đại học Y dược TP.Hồ Chí Minh

Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC (28/04/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN (22/04/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP (22/04/2014)
Xem chi tiết...

Cấp giấy chứng nhận tạm thời lớp: CĂN BẢN VỀ KỸ THUẬT Y SINH HỌC PHÂN TỬ; KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP (15/04/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHUYỂN ĐỔI Y SĨ SANG ĐIỀU DƯỠNG (08/04/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHŨ TƯƠNG HÓA THỂ THỦY TINH (03/04/2014)
Xem chi tiết...

Thay đổi lịch học lớp ỨNG DỤNG PK/PD TRONG SỬ DỤNG KHÁNG SINH và lớp THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC VÀ QUẢN TRỊ NHÀ THUỐC  (03/04/2014)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CẤP CỨU CƠ BẢN (28/03/2014)
Xem chi tiết...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>