Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
 Trung Tam Dao Tao Nhan Luc Y Te Theo Nhu Cau Xa Hoi

Chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, điều phối các hoạt động đào tạo bậc học.

Cơ cấu Tổ chức tại Trung tâm

Sơ đồ trình bày rõ về cơ cấu và cách thức tổ chức quản lý tại Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

Chương trình hợp tác Đào tạo

Là một Đơn vị của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Giảng viên có chuyên môn cao

Chương trình đào tạo Thư ký Y khoa

Đào tạo thư ký có kiến thức về y khoa và các hoạt động ngành y tế. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trang bị:

porno