Ket noi CSDL
Thứ Bảy, 14-12-2019
Trung Tam Dao Tao Nhan Luc Y Te Theo Nhu Cau Xa Hoi

Chức năng và nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, điều phối các hoạt động đào tạo bậc học từ chuyên khoa trở xuống, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực

Cơ cấu Tổ chức tại Trung tâm

Sơ đồ trình bày rõ về cơ cấu và cách thức tổ chức quản lý tại Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

Tin tức

Tuần lễ Đào tạo Y khoa liên tục lần thứ 10 năm 2019

Tuần lễ Đào tạo Y khoa liên tục lần thứ 10 năm 2019 đã tiến hành tại Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23/09/2019

Lễ bế giảng lớp Thư ký Y khoa - khóa 6

Lễ bế giảng lớp Thư ký Y khoa - khóa 6 đã tiến hành vào lúc 14g30 tại Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội

Ket noi CSDL

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TRONG HÀNH NGHỀ DƯỢC


       * Chuyên đề 1: Từ ngày 21/12/20219 đến ngày 22/12/2019.
       * Chuyên đề 2: Từ ngày 11/01/2020 đến ngày 12/01/2020.
       

CHIÊU SINH LỚP VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU

Từ ngày 25/06/2020 đến ngày 26/06/2020.(Học Cả ngày).

Chương trình hợp tác Đào tạo

Là một Đơn vị của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Giảng viên có chuyên môn cao

Chương trình đào tạo Thư ký Y khoa

Đào tạo thư ký có kiến thức về y khoa và các hoạt động ngành y tế. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trang bị:

porno