CHƯƠNG TRÌNH


LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC:

UNG THƯ VÚ

 

Lý thuyết: liên quan các chuyên khoa (buổi sáng) tại Đại học Y Dược TPHCM (10 buổi)

Thực hành: Thực hành/kiến tập tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM, BV Chợ Rẫy và Đại học Y Dược TPHCM (Khoa GPBL)

Hình thức đánh giá:

Chứng chỉ mãn khóa: do Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh cấp

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Stt

Tên bài

Giảng viên

Địa điểm

1

Lâm sàng và Siêu âm chẩn đoán ung thư vú: 3 tiết

BS Lê Hồng Cúc

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

2

Nhũ ảnh + MRI vú: 2 tiết

BS Lê Hồng Cúc

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

3

Đặc điểm giải phẫu bệnh của u vú và ung thư vú: 2 tiết

GS Hứa Thị Ngọc Hà

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

4

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ FNA (Fine Needle Aspiration): 2 tiết

BS Lê Hồng Cúc

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

5

Sinh thiết lõi kim: 2 tiết

BS Lê Hồng Cúc

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

6

Kỹ thuật Mammotome: 2 tiết

GS Ong Kong Wee

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

7

Phẫu thuật ung thư vú: 4 tiết

GS Ong Kong Wee
TS BS Trần Việt Thế Phương

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

8

Xạ trị ung thư vú: 2 tiết

TS BS Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

9

Hóa trị ung thư vú: 2 tiết

TS Lê Tuấn Anh

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

Stt

Tên bài

Giảng viên

Địa điểm

1

Siêu âm chẩn đoán ung thư vú: 5 buổi (chiều)

BS Lê Hồng Cúc

Trường  ĐH Y Dược TPHCM

2

Thực hành trên máy siêu âm vú 3D Air Bus GE: 5 buổi (sáng chiều)

BS Lê Hồng Cúc
Chuyên viên siêu âm GE Ms. Murni

Trường ĐH Y Dược
TPHCM

3

Đặc điểm giải phẫu bệnh của u vú và ung thư vú: 5 buổi (sáng chiều)

GS Hứa Thị Ngọc Hà

Trường  ĐH Y Dược TPHCM – Khoa Giải phẫu bệnh

4

Nhũ ảnh + MRI vú: 5 buổi (sáng chiều)

BS Lê Hồng Cúc

BV Ung Bướu

5

Chọc hút tế bào bằng kim nhỏ FNA (Fine Needle Aspiration): 5 buổi (chiều)

BS Lê Hồng Cúc

BV Ung Bướu

6

Sinh thiết lõi kim: 5 buổi (chiều)

BS Lê Hồng Cúc

BV Ung Bướu

7

Kỹ thuật sinh thiết Mammotome: 5 buổi (sáng)

TS Trần Việt Thế Phương

BV Ung Bướu

8

Phẫu thuật ung thư vú: 5 buổi (sáng)

TS BS Trần Việt Thế Phương

BV Ung Bướu

9

Xạ trị ung thư vú: 5 buổi (sáng chiều)

TS BS Nguyễn Ngọc Bảo Hoàng

BV Chợ Rẫy

10

Hóa trị Hóa trị ung thư vú: 5 buổi (sáng chiều)

TS Lê Tuấn Anh

BV Chợ Rẫy