Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
 Thông báo Ket noi CSDL

ĐÀO TẠO TẬP TRUNG


CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: TIẾP CẬN TỰ KỶ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÂM NGỮ TRỊ LIỆU DỰA TRÊN CHỨNG CỨ KHOA HỌC (26/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ VI SINH LÂM SÀNG (19/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ PHỤC HỒI RỐI LOẠN NGÔN NGỮ SAU ĐỘT QUỴ (26/12/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG - KHÓA 2 (16/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 23 (11/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: TRUYỀN THÔNG-TƯ VẤN-GIÁO DUC TRONG CHĂM SÓC SỨC KHỎE  (06/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (06/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC - KHÓA 06 (06/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - KHÓA 07 (06/11/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 06 (03/11/2020)
Xem chi tiết...

porno