Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
Thông báo Ket noi CSDL

CHIÊU SINH


CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG - KHÓA 8 (03/06/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THÍNH HOC CƠ BẢN, KHÓA 06 (03/06/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 14 (01/06/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN - KHÓA 03 (20/05/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CẤP CỨU Y KHOA CƠ BẢN TRONG THỰC HÀNH NHA KHOA (20/05/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP RỐI LOẠN VẬN ĐỘNG, TIÊM BOTULINUM TOXIN VÀ ĐIỀU TRỊ KÍCH THÍCH NÃO SÂU - KHÓA 02 (20/05/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 06 (20/05/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO (SỐ 2) VỀ VIỆC TUYỂN SINH VÀ TỔ CHỨC ÔN THI LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHO BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2020 - 2021 (19/05/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN (18/05/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 08 (08/05/2020)
Xem chi tiết...

porno