Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-3-2020
Thông báo Ket noi CSDL

CHIÊU SINH


THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG THƯ VÚ- KHÓA 02 (24/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA - KHÓA 06 (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ - KHÓA 05 (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI (NEXT GENERATION SEQUENCING) - KHÓA 01 (17/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 15 (03/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN - KHÓA 10 (03/03/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 22 (25/02/2020)
Xem chi tiết...

porno