Ket noi CSDL
Thứ Tư, 30-9-2020
Chức năng

Chức năng _ Nhiệm vụ


Chức năng

      Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, điều phối các hoạt động dịch vụ đào tạo: Đào tạo liên tục, Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, Chuyển giao kỹ thuật công nghệ và các loại hình đào tạo khác trong lĩnh vực y học. Hợp đồng đào tạo với các cơ sở y tế tổ chức các khóa học để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực y tế .

Nhiệm vụ

            Trung tâm Đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là Trung tâm thực hiện dịch vụ các hợp đồng đào tạo, có nhiệm vụ:

     1.  Xác định nhu cầu, xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức điều phối các hoạt động đào tạo, đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, và chuyển giao công nghệ cho cán bộ viên chức y tế theo chỉ tiêu của Bộ Y tế và nhu cầu xã hội.

     2.  Tổ chức điều phối các hoạt động đào tạo :

          - Đào tạo liên tục cho các cán bộ y tế đang hoạt động y tế trong lãnh vực y tế ở Việt Nam để cập nhật về kiến thức, kĩ năng, thái độ trong lãnh vực chuyên môn nghiệp vụ y tế nhằm góp phần thực hiện thông tư 07/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về “Hướng dẫn công tác đào tạo liên tục với cán bộ ngành y tế”.

          - Đào tạo ngắn hạn các chứng chỉ Sau Đại học nhằm tạo điều kiện cho các cán bộ y tế mong muốn được đào tạo để được cấp bằng chuyên khoa nhưng chưa có cơ hội được đào tạo tập trung có thể tích lũy một số các chứng chỉ Sau Đại học, chuẩn bị trước khi thi tuyển và được đào tạo tập trung Sau đại học.

          - Đào tạo ngoại ngữ chuyên ngành: Đào tạo và cấp chứng chỉ ngoại ngữ chuyên ngành cho các cán bộ y tế muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ để tự đào tạo, nghiên cứu, để tham gia các đoàn công tác ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài, tham gia đào tạo các chương trình ngắn hạn hoặc có cấp bằng.

     3. Thực hiện các chuyển giao công nghệ, kỹ thuật nâng cao tay nghề cho cán bộ các cơ sở y tế và người học các nhu cầu chính đáng.

          - Đào tạo chuyên sâu, các lớp ngắn hạn: Đào tạo và cấp chứng chỉ cho các cán bộ y tế học các kĩ thuật y học mới như phẫu thuật nội soi, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật tạo hình, một số phẫu thuật nhãn khoa (như phẫu thuật PHACO, LASIK,..), chẩn đoán hình ảnh (như siêu âm, CT Scan, MRI), áp dụng các phương thức điều trị mới.

          - Cung cấp thông tin y dược và các ấn phẩm phục vụ độc giả quan tâm đến y dược học

          - Liên kết với các tổ chức, đơn vị khác tham gia đào tạo theo đúng qui định của pháp luật.

     4. Quản lý đơn vị

          - Xây dựng và triển khai các qui chế hoạt động của Trung tâm theo qui định của pháp luật.

          - Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực về cơ sở vật chất, kinh phí của Trung tâm theo qui định của pháp luật.


porno