Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC

Ket noi CSDL

Hướng dẫn: Học viên muốn đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, click vào ô vuông của tên lớp muốn đăng ký học bên dưới (có thể click chọn nhiều lớp) và click nút Đăng ký, sau đó upload file chụp bằng tốt nghiệp, giấy chuyển khoản (nếu có)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)                         Nơi sinh :

CMND: số Ngày cấp (dd-mm-yyyy) Nơi cấp

Đơn vị công tác :

Tốt nghiệp Năm:

Chuyên ngành :

Chuyên khoa đang công tác:

Thâm niên công tác:

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH

(Click vào ô vuông đầu dòng để chọn tên lớp cần đăng ký học)
Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 11

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG ENDNOTE

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 6

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 06

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7

CHIÊU SINH LỚP SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y

CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM - KHÓA 03