Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC

Ket noi CSDL

Hướng dẫn: Học viên muốn đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, click vào ô vuông của tên lớp muốn đăng ký học bên dưới (có thể click chọn nhiều lớp) và click nút Đăng ký, sau đó upload file chụp bằng tốt nghiệp, giấy chuyển khoản (nếu có)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)                  Nơi sinh :

Bàng cấp chuyên môn

Chuyên ngành :

Đơn vị công tác :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Upload file chụp hay scan bằng cấp và giấy chuyển khoản (nếu có, nên đặt tên file là tên bạn):

  Bằng cấp:

  Chuyển khoản:

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH

(Click vào ô vuông đầu dòng để chọn tên lớp cần đăng ký học)
Ket noi CSDL
CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐAU KẾT HỢP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC CỔ TRUYỀN

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC - XÉT NGHIỆM

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ BỆNH LÝ NỘI KHOA

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 06

CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC KHÁNG SINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y(THAY ĐỔI LỊCH HỌC)

CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI- KHÓA 2 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC)

CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ LIỆT

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ "CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VIỆT NAM: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI"

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM - KHÓA 03

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHIÊU SINH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC LIÊN QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHOÁ 07

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG

CHIÊU SINH LỚP TRỢ THỦ NHA KHOA - KHÓA 30

CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SIÊU ÂM TIM MẠCH MÁU

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC VỀ UNG THƯ VÚ

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VI SINH Y HỌC

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04