Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC

Ket noi CSDL

Hướng dẫn: Học viên muốn đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, click vào ô vuông của tên lớp muốn đăng ký học bên dưới (có thể click chọn nhiều lớp) và click nút Đăng ký, sau đó upload file chụp bằng tốt nghiệp, giấy chuyển khoản (nếu có)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)                  Nơi sinh :

Bàng cấp chuyên môn

Chuyên ngành :

Đơn vị công tác :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Upload file chụp hay scan bằng cấp và giấy chuyển khoản (nếu có, nên đặt tên file là tên bạn):

  Bằng cấp:

  Chuyển khoản:

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH

(Click vào ô vuông đầu dòng để chọn tên lớp cần đăng ký học)
Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG THƯ VÚ

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA MẮT

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE

CHIÊU SINH LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ

CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT NÂNG CAO

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04