Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC

Ket noi CSDL

Hướng dẫn: Học viên muốn đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, click vào ô vuông của tên lớp muốn đăng ký học bên dưới (có thể click chọn nhiều lớp) và click nút Đăng ký, sau đó upload file chụp bằng tốt nghiệp, giấy chuyển khoản (nếu có)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)                  Nơi sinh :

Bàng cấp chuyên môn

Chuyên ngành :

Đơn vị công tác :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Upload file chụp hay scan bằng cấp và giấy chuyển khoản (nếu có, nên đặt tên file là tên bạn):

  Bằng cấp:

  Chuyển khoản:

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH

(Click vào ô vuông đầu dòng để chọn tên lớp cần đăng ký học)
Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 4

CHIÊU SINH LỚP ANH VĂN CAO HỌC

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN

CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 12

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM TRÙNG THẦN KINH TRUNG ƯƠNG

CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y

CHIÊU SINH LỚP CHƯƠNG TRÌNH BIOFEEDBACK CHO TÂM LÝ TRỊ LIỆU TRONG CHĂM SÓC BAN ĐẦU

CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC - KHÓA 2

CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG BƯỚU TIẾT NIỆU VÀ Y HỌC HẠT NHÂN

CHIÊU SINH LỚP LIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT D.I.U 2019 VỀ TÁI TẠO THẨM MỸ (DIURE)

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 8