Đăng ký học
ĐĂNG KÝ HỌC

Ket noi CSDL

Hướng dẫn: Học viên muốn đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC, click vào ô vuông của tên lớp muốn đăng ký học bên dưới (có thể click chọn nhiều lớp) và click nút Đăng ký, sau đó upload file chụp bằng tốt nghiệp, giấy chuyển khoản (nếu có)

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)                  Nơi sinh :

Bàng cấp chuyên môn

Chuyên ngành :

Đơn vị công tác :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Upload file chụp hay scan bằng cấp và giấy chuyển khoản (nếu có, nên đặt tên file là tên bạn):

  Bằng cấp:

  Chuyển khoản:

DANH SÁCH CÁC LỚP ĐANG CHIÊU SINH

(Click vào ô vuông đầu dòng để chọn tên lớp cần đăng ký học)
Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VI SINH Y HỌC

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI NHI - KHÓA 04 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC)

CHIÊU SINH LỚP CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC VỀ SIÊU ÂM KHỚP

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN

CHIÊU SINH LỚP KỸ NĂNG LÂM SÀNG: KHÁM VÙNG VAI

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH - KHÓA 04

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04