Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
Đề án thực hành tiền hành nghề Ket noi CSDL
TUYỂN BÁC SĨ Y ĐA KHOA TỐT NGHIỆP NĂM 2015 THAM GIA ĐỀ ÁN THỰC HÀNH TIỀN HÀNH NGHỀ

 VỊ TRÍ CỦA 18 THÁNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ LÀM VIỆC

6 năm(1) + 18 tháng(2) + x(3) + CK(4) = BS CK

(1) = Bác sĩ đa khoa.
          Chưa có giấy phép hành nghề.
          Được tham dự đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ.

(2) = Có chứng chỉ hành nghề (Đa khoa theo hệ).
          Có thể đi làm (theo luật khám chữa bệnh và Thông tư 41).
          Có thể học Chuyên khoa.

(3) = x > 1 : đi làm một số năm sau đó thi Chuyên khoa.
          x = 0 : đi học ngay Chuyên khoa.
          x >=0 : đi học Thạc sĩ, Tiến sĩ.

(4) = Bác sĩ chuyên khoa, được đào tạo trên nền Chuyên khoa "hẹp" có kiến thức toàn diện và chuyên sâu.

(5) = Sau khi có bằng Chuyên khoa có thể xin bổ sung nội dung hành nghề cho sát với khả năng được đào tạo.
       (Thạc sĩ, Tiến sĩ nếu không có chứng chỉ hành nghề không được khám chữa bệnh).


porno