Ket noi CSDL
Hóa đơn điện tử

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ


Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế Theo Nhu cầu Xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trân trọng thông báo

V/v Phát hành HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Các học viên click vào liên kết "Tải hóa đơn" bên dưới và làm theo các bước hướng dẫn để tải hóa đơn về

Tải hóa đơn

porno