Ket noi CSDL
Thứ Tư, 30-9-2020
Hợp tác Đào tạo

HỢP TÁC ĐÀO TẠOLà một Đơn vị của Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ Giảng viên có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội tổ chức phối hợp với Hội Y học (Hội Tai Mũi Họng, Hội Thần kinh, ...) các đơn vị Y tế như TT Y khoa Medic Hòa Hảo, các bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp Đào tạo liên tục, các lớp Bồi dưỡng kiến thức, Sư phạm Y học... .
porno