Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo:
Nhằm nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và đa dạng hóa thông tin trang thông tin điện tử, Trung tâm đã tiến hành xây dựng website mới có tên miền:
    https://chpt.ump.edu.vn
Sau thời gian chạy thử nghiệm, website phiên bản mới của Trung tâm được sử dụng chính thức từ ngày 01/01/2021. Mọi góp ý, vui lòng gửi về địa chỉ: ttdtnldhyd@ump.edu.vn
Trân trọng.