Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: VẬT LÝ TRỊ LIỆU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Ngày KG: 27-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: THỰC HÀNH VẬT LÝ TRỊ LIỆU TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO
Ngày KG: 30-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17
Ngày KG: 02-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG VI SINH Y HỌC
Ngày KG: 04-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 11
Ngày KG: 04-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 8
Ngày KG: 04-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG - KHOÁ 22
Ngày KG: 08-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ DỤNG CỤ PHẪU THUẬT _ CĂN BẢN
Ngày KG: 11-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENDNOTE VÀ EPIDATA
Ngày KG: 11-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 19
Ngày KG: 14-12-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Ngày KG: 20-12-2017
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN
Ngày KG: 05-01-2018
Xem chi tiết...