Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 04
Ngày KG: 30-05-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG
Ngày KG: 31-05-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7
Ngày KG: 01-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG - KHÓA 23
Ngày KG: 01-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG DỰA TRÊN CHỨNG CỨ
Ngày KG: 04-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 6
Ngày KG: 04-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 13
Ngày KG: 04-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG NHẬN ĐỊNH THĂM KHÁM THỂ CHẤT VÀ BÀN GIAO NGƯỜI BỆNH
Ngày KG: 06-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CHĂM SÓC GIẢM NHẸ GIAI ĐOẠN CUỐI
Ngày KG: 06-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU CƠ BẢN-KHÓA 5
Ngày KG: 09-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 3
Ngày KG: 15-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN
Ngày KG: 20-06-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG QUÁT (Dành cho Bác sĩ không phải Bác sĩ Đa khoa)
Ngày KG: 02-07-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 2
Ngày KG: 16-07-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NÂNG CAO - KHÓA 1
Ngày KG: 20-07-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM - KHÓA 03
Ngày KG: 14-10-2018
Xem chi tiết...