Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 02
Ngày KG: 28-03-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH VÀ KHÁNG SINH TRỊ LIỆU
Ngày KG: 28-03-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÁI THÁO ĐƯỜNG CƠ BẢN
Ngày KG: 02-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC : DINH DƯỠNG LÂM SÀNG
Ngày KG: 02-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày KG: 02-04-2018
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VỀ NGOẠI NHI - KHÓA 3
Ngày KG: 02-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 15
Ngày KG: 03-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT CÁC KIẾN THỨC TRONG CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG
Ngày KG: 05-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: KỸ THUẬT HÌNH ẢNH VÀ Y HỌC HẠT NHÂN
Ngày KG: 06-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC CHỦ ĐỀ: RỐI LOẠN CƯƠNG - THẤU HIỂU BỆNH LÝ KHÓ NÓI
Ngày KG: 06-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 9
Ngày KG: 16-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - KHÓA 03
Ngày KG: 16-04-2018
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG DỤNG CỤ PHẪU THUẬT CĂN BẢN - KHÓA 2
Ngày KG: 16-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 03
Ngày KG: 18-04-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 37
Ngày KG: 02-05-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7
Ngày KG: 01-06-2018
Xem chi tiết...