Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 11
Ngày KG: 30-07-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 05
Ngày KG: 01-08-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG ENDNOTE
Ngày KG: 01-08-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG LÂM SÀNG
Ngày KG: 13-08-2018
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 6
Ngày KG: 20-08-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 06
Ngày KG: 22-08-2018
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7
Ngày KG: 04-09-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN
Ngày KG: 12-09-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y
Ngày KG: 17-09-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC
Ngày KG: 19-09-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04
Ngày KG: 01-10-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM - KHÓA 03
Ngày KG: 14-10-2018
Xem chi tiết...