Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP PHÁP VĂN CĂN BẢN - CẤP ĐỘ 2
Ngày KG: 25-01-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: SINH CƠ HỌC TRONG VẬT LÝ TRỊ LIỆU
Ngày KG: 29-01-2018
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 08
Ngày KG: 26-02-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA KỸ THUẬT Y HỌC VỀ HÓA SINH VÀ HÓA SINH LÂM SÀNG - KHÓA 03
Ngày KG: 01-03-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 3
Ngày KG: 01-03-2018
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SIÊU ÂM TIM - MẠCH MÁU
Ngày KG: 05-03-2018
Xem chi tiết...