Tìm kiếm

CÁC KHOÁ SẮP KHAI GIẢNG


Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC DƯỢC LÂM SÀNG - TỐI ƯU HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TYPE 2
Ngày KG: 23-09-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 12
Ngày KG: 26-09-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 5
Ngày KG: 29-09-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 2
Ngày KG: 02-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 14
Ngày KG: 02-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP TRỢ THỦ NHA KHOA - KHÓA 29
Ngày KG: 02-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP DƯỠNG SINH - YOGA - KHÍ CÔNG - XOA BÓP - KHÓA 10
Ngày KG: 02-10-2017
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ
Ngày KG: 03-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC SỬ DỤNG THUỐC KHÁNG NẤM
Ngày KG: 04-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ
Ngày KG: 04-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI DẠ DÀY
Ngày KG: 04-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 17
Ngày KG: 05-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ - KHÓA 10
Ngày KG: 05-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CẬP NHẬT KIẾN THỨC X QUANG THƯỜNG QUY, CT SCAN, MRI
Ngày KG: 06-10-2017
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ENDNOTE VÀ EPIDATA
Ngày KG: 09-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 3
Ngày KG: 09-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 3
Ngày KG: 13-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU
Ngày KG: 16-10-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN - KHÓA 2
Ngày KG: 01-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN - KHÓA 4
Ngày KG: 01-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT HÀM MẶT CƠ BẢN - KHÓA 2
Ngày KG: 03-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP - KHÓA 4
Ngày KG: 06-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM NỘI KHỚP VÀ TIÊM ĐIỀU TRỊ VIÊM GÂN - KHÓA 18
Ngày KG: 09-11-2017
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ BỆNH VIỆN - KHÓA 11
Ngày KG: 14-11-2017
Xem chi tiết...