Thời khóa biểu

THỜI KHÓA BIỂU


Từ ngày: Đến ngày:

Untitled Document Ket noi CSDL

Từ 21.08.2017 Đến 27.08.2017

STT Tên lớp Thứ Ngày Giờ Địa điểm Ghi chú
1 Siêu âm tổng quát thực hành (HP 2)Thứ 221.08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 11
2 Siêu âm tim - mạch máu - khóa 2Thứ 221.08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 12
3 Siêu âm tổng quát thực hành (HP 2)Thứ 322.08.2017 13g30 - 16g30Giảng đường 12
4 Siêu âm tim - mạch máu - khóa 2Thứ 423.08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 12
5 Siêu âm tổng quát thực hành (HP 2)Thứ 423.08.2017 13g30 - 16g30Giảng đường 12
6 Siêu âm tổng quát thực hành (HP 2)Thứ 524.08.2017 13g30 - 16g30Giảng đường 12
7 Siêu âm tim - mạch máu - khóa 2Thứ 625,08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 12
8 Siêu âm tổng quát thực hành (HP 2)Thứ 625.08.2017 13g30 - 16g30Giảng đường 12
9 Xoa bóp bấm huyệt, chăm sóc sức khỏe - khóa 10Thứ 726.08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 12Thi
10 Xoa bóp bấm huyệt vùng chân - khóa 4Chủ nhật27.08.2017 07g30 - 11g30Giảng đường 12