Ket noi CSDL
Chủ Nhật, 26-1-2020
Thông báo

THÔNG BÁO


Ket noi CSDL
NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 (22/01/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - KHÓA 09 (21/01/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP: SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - KHÓA 04 VÀ KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 14 (15/01/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 11 VÀ LỚP CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT - KHÓA 16 (31/12/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 03 (23/12/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN NỘI TỔNG QUÁT (DÀNH CHO BÁC SĨ KHÔNG PHẢI BÁC SĨ ĐA KHOA) (23/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 09, KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 10 VÀ LỚP SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - KHÓA 03  (22/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM - KHÓA 02 (15/11/2019)
Xem chi tiết...

porno