Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
Thông báo Ket noi CSDL

THÔNG BÁO


THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG THƯ VÚ - KHÓA 02 (13/05/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ - KHÓA 04 (07/05/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG - KHÓA 01 (27/04/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ ANH, PHÁP, TRUNG HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH NGÔN NGỮ VIỆT, ANH, PHÁP, TRUNG TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 21 VÀ ĐỢT 22 (22/04/2020)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC CÁC LỚP: HẬU MÔN TRỰC TRÀNG CƠ BẢN VÀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ THẾ HỆ MỚI (21/04/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH (12/03/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 07 & LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 07 (28/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ - KHÓA 05 (26/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 19 (26/02/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 04 (25/02/2020)
Xem chi tiết...

porno