Ket noi CSDL
Thông báo
CHIÊU SINH


Ket noi CSDL
MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ VÀ RỐI LOẠN NHỊP TIM - KHÓA 02 (15/11/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 21 (13/11/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP SỬ DỤNG KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ LASER TRONG XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU, SẮC TỐ DA VÀ SẸO (13/11/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC
LỚP ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT Y HỌC (XÉT NGHIỆM) - KHÓA 05
 (13/11/2019)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP: ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN - KHÓA 05; BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN - KHÓA 03 (HỌC PHẦN 2: TÂM THẦN BỆNH HỌC); GÂY TÊ VÙNG DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 04; CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B, C CƠ BẢN; VI PHẪU CĂN BẢN - KHÓA 15 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 38. (11/11/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
SINH LÝ BỆNH VÀ VẬT LÝ TRỊ LIỆU TRONG CÁC VẤN ĐỀ CƠ XƯƠNG KHỚP
 (11/11/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP TÌM KIẾM, QUẢN LÝ VÀ TRÍCH DẪN TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NGHIÊN CỨU. (11/11/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP HẬU MÔN - TRỰC TRÀNG CƠ BẢN (07/11/2019)
Xem chi tiết...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>
porno