Ket noi CSDL
Thứ Ba, 31-3-2020
Thông báo Ket noi CSDL

THÔNG BÁO


MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN HỖ TRỢ CHĂM SÓC TẠI BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH (12/03/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 07 & LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 07 (28/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ - KHÓA 05 (26/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 19 (26/02/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 04 (25/02/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (25/02/2020)
Xem chi tiết...

Thông báo chính thức của Ban Giám hiệu (số 133/TB-ĐHYD, ngày 14/02/2020) về việc nghỉ học tạm thời lần 2 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 (15/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO LỊCH HỌC LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN NỘI TỔNG QUÁT - KHÓA 2020 (13/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN TỔ CHỨC
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHI KHOA
 (11/02/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH HỌC
LỚP DƯỠNG SINH YOGA KHÍ CÔNG XOA BÓP - KHÓA 19
 (11/02/2020)
Xem chi tiết...

porno