Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 18, NGÀY 15 THÁNG 06 NĂM 2019 (20/05/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 18 (18/05/2019)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG (18/05/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP (11/05/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHA CHU (08/05/2019)
Xem chi tiết...

PHẪU THUẬT NỘI SOI TIẾT NIỆU CĂN BẢN (10/05/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ (08/05/2019)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI DẠ DÀY (08/05/2019)
Xem chi tiết...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp > Cuối >>