Ket noi CSDL
Thứ Năm, 22-10-2020
 Thông báo Ket noi CSDL

TIN TỨC - THÔNG BÁO


THÔNG BÁO TẠM NGHỈ ĐI CÔNG TÁC NGÀY THỨ BẢY 24/10/2020 (17/10/2020)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP "BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2020" (02/10/2020)
Xem chi tiết...

KHAI GIẢNG LỚP "KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN CHUYÊN KHOA DA LIỄU - KHÓA 2 (22/09/2020)
Xem chi tiết...

TỔ CHỨC CUỘC THI THIẾT KẾ LOGO CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NHÂN LỰC Y TẾ THEO NHU CẦU XÃ HỘI (CENTRE FOR HEALTH PROFESIONALS TRAINING - CHPT) (18/09/2020)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC (LẦN 2) LỚP "BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 21" (18/09/2020)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP "KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN" (14/09/2020)
Xem chi tiết...

TẠM HOÃN LỚP "BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ CHÍNH (HẠNG II)" NĂM 2020 (15/09/2020)
Xem chi tiết...

HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (13/09/2020)
Xem chi tiết...

THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP "ĐIỆN TÂM ĐỒ -KHÓA 09 " VÀ "BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN" (03/09/2020)
Xem chi tiết...

MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP:
   ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 19
  KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN CHUYÊN KHOA DA LIỄU
  ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - KHÓA 09
  BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 05
 (28/08/2020)
Xem chi tiết...

porno