Ket noi CSDL
Thứ Ba, 31-3-2020
Thông báo

TIN TỨC


Ket noi CSDL

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ

 (03/03/2020)
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM
TRONG THỜI GIAN TỪ 30/03/2020 ĐẾN 12/04/2020

 (27/03/2020)
Xem chi tiết...

VÊ VIỆC ĐEO KHẨU TRANG VÀ HẠN CHẾ ĐẾN NƠI ĐÔNG NGƯỜI

 (17/03/2020)
Xem chi tiết...

VỀ VIỆC SINH VIÊN, HỌC VIÊN ĐI HỌC LẠI TỪ NGÀY 09/03/2020

 (07/03/2020)
Xem chi tiết...

VỀ VIỆC SÀNG LỌC BỆNH COVID - 19 CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

 (07/03/2020)
Xem chi tiết...

TOÀN THỂ SINH VIÊN, HỌC VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 8/3/2020

 (29/02/2020)
Xem chi tiết...

WHO KHUYẾN CÁO CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA NHIỄM VIRUS

 (07/02/2020)
Xem chi tiết...

GIẢM NGUY CƠ MẮC CHỦNG VIRUS CORONA MỚI (2019-nCOV)

 (28/01/2020)
Xem chi tiết...

porno