Ket noi CSDL
Thư ký y khoa
THƯ KÝ Y KHOAI. Mục tiêu:

Đào tạo thư ký có kiến thức về y khoa và các hoạt động ngành y tế. Sau khi kết thúc khóa học, học viên được trang bị:

- Kiến thức nghiệp vụ Thư ký Y khoa: Tổng quan về hệ thống luật trong hoạt động y tế, công tác Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế và đạt được kiến thức về thuật ngữ Y khoa và Dược khoa.

- Quản lý và tổ chức các nghiệp vụ hành chánh, văn phòng trong các khoa, phòng, cơ sở. Tổ chức được các sự kiện, các buổi họp tại Khoa, Phòng, Bệnh viện.

- Các quy trình thủ tục cơ bản: tiếp nhận, chuyển bệnh, tâm lý và giao tiếp trong các hoạt động y tế, phân loại các nhóm bệnh, hiểu biết về quản lý hồ sơ bệnh án, tài liệu về y tế.

- Đọc, hiểu và quản lý hồ sơ bệnh án.

- Trang bị được phẩm chất về y đức.

- Đạt được kỹ năng giao tiếp Anh văn trong môi trường Y tế, tiếng Anh y khoa, thư tín và hợp đồng trong các hoạt động y tế.

II. Đối tượng đăng ký:

Tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên. Ưu tiên các nhân viên đang công tác tại các cơ sở y tế.

III. Chương trình đào tạo:

9 tháng
- Lý thuyết: 442 tiết
- Thực hành và thực tập: 978 tiết
- Thi kiểm tra cuối khóa học: thi trắc nghiệm và vấn đáp
- Văn bằng: Học viên tốt nghiệp được cấp Chứng chỉ đào tạo Thư ký Y khoa của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh