Ket noi CSDL
Thứ Hai, 30-11-2020
 Thông báo Ket noi CSDL

HỘI THẢO - ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN


CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ VÙNG VAI THƯỜNG GẶP THEO Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC CỔ TRUYỀN (18/11/2020)
Xem chi tiết...

VAI TRÒ SGLT2i Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VÀ SUY TIM - CẬP NHẬT TỪ ESC 2020 (11/10/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ ỨNG DỤNG SIÊU ÂM DOPPLER TRONG ĐÁNH GIÁ BẤT THƯỜNG THAI NHI 3 THÁNG ĐẦU THAI KỲ (28/09/2020)
Xem chi tiết...

NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2: ĐÚNG THUỐC, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG, ĐÚNG THỜI ĐIỂM (29/08/2020)
Xem chi tiết...

VAI TRÒ CỦA DPP-4I TRONG QUẢN LÝ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2: SỰ ĐƠN GIẢN TRONG THỰC HÀNH ĐẾN SỰ YÊN TÂM TRỊ LIỆU (27/08/2020)
Xem chi tiết...

CHIÊU SINH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TUYẾN:
CẬP NHẬT KIẾN THỨC SIÊU ÂM MẠCH MÁU
 (31/07/2020)
Xem chi tiết...

TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN KHUYẾN CÁO ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
(9g00 - 11g00 Chủ Nhật 19.07.2020)
 (07/07/2020)
Xem chi tiết...

HỖ TRỢ HOÀNG THỂ SAU KÍCH THÍCH BUỒNG TRƯNG
(11g30 - 12g30 Thứ Sáu 10.07.2020)
 (03/07/2020)
Xem chi tiết...

TOÀN CẢNH QUẢN LÝ TIM MẠCH CHUYỂN HÓA TỪ CẢNH BÁO FDA 2008 ĐẾN BƯỚC NGOẶT 2015 & THAY ĐỔI 2020
(9g00 - 11g30 Chủ Nhật 05.07.2020)
 (26/06/2020)
Xem chi tiết...

 (02/07/2020)
Xem chi tiết...

porno