Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI
(Cập nhật 17/11/2010)

Mục tiêu : Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức cho các bác sĩ tai mũi họng. Sau khóa học, học viên có thể: - Mô tả chính xác giải phẫu vùng phẫu thuật nội soi mũi xoang - Phân tích được các thì của phẫu thuật nội soi mũi xoang căn bản, và các mốc giải phẫu làm mốc giới hạn phẫu thuật nội soi mũi xoang. - Nêu được các giải pháp phòng các tai biến và biến chứng do phẫu thuật nội soi mũi xoang

Đối tượng : Các bác sĩ định hướng tai mũi họng, chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, thạc sĩ chuyên ngành tai mũi họng

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ, ngày 20/12/2010 tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : Tập trung 02 tuần (học từ ngày 20/12/2010 đến ngày 31/12/2010).
     - Địa điểm học : Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
SDH_PTNSMX.d827

Các tin tức, thông báo gần đây: