Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC VÀ HỌC VIÊN CAO HỌC
(Cập nhật 08/04/2018)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Học viên Cao học và Sinh viên Đại học làm Luận văn tốt nghiệp của các Trường Đại học có ngành học liên quan.

Thời gian và địa điểm học :
     - Thời gian học :
        + Học viên Cao học: 12 tháng
        + Sinh viên Đại học: 4-6 tháng
     - Địa điểm học : Trung tâm Y Sinh học Phân tử - Đại Học Y Dược TP.HCM, số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
LVTN_DH.pdf107
LVTN_CH.pdf167

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 10  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 2  (08/04/2018)