Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP SINH VIÊN ĐẠI HỌC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (KIẾN TẬP)
(Cập nhật 08/04/2018)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Sinh viên Đại học thực tập tốt nghiệp của các Trường Đại học có ngành học liên quan.

Thời gian và địa điểm học :
     - Thời gian học : 1-3 tháng
     - Địa điểm học : Trung tâm Y Sinh học Phân tử - Đại Học Y Dược TP.HCM, số 217 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
TTTN_DH.pdf145

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 10  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: HÌNH ẢNH HỌC THẦN KINH  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT DI TRUYỀN TẾ BÀO - KHÓA 2  (08/04/2018)