Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
ĐỔI LỊCH HỌC LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7
(Cập nhật 25/05/2018)

       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo việc thay đổi lịch học lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ ĐIỆN TÂM ĐỒ - KHÓA 7 như sau :

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 14g 00 ngày Thứ Ba 04.09.2018
     - Thời gian học : 12 tuần từ ngày 04.09.2018 đến ngày 26.11.2018
     - Địa điểm học : Giảng đường 12 - Trung Tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội -Đại Học Y Dược TP.HCM, số 2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11, Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DOILICH_DTD_K7.pdf602

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH CẤP CỨU VÀ ĐIỀU TRỊ ĐỘT QỤY (3 THÁNG)  (25/05/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU CƠ BẢN-KHÓA 5  (18/05/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NHĨ CHÂM - KHÓA 03 (18/05/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN (12/05/2018)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG  (11/05/2018)