Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG ENDNOTE
(Cập nhật 21/07/2018)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Nghiên cứu viên, học viên và sinh viên đã, đang hoặc sẽ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, khóa luận, luận văn, luận án

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 08 giờ 00, thứ Tư ngày 01.08.2018 tại Phòng Hội thảo, Khoa Y tế Công Cộng – Đại học Y Dược TP.HCM (Số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM).
     - Thời gian học : từ ngày 01.08.2018 đến ngày 03.08.2018.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
ENDNOTE.pdf159

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 06  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP SƯ PHẠM Y HỌC CƠ BẢN  (16/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 05  (03/07/2018)