Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG - KHÓA 04
(Cập nhật 24/07/2018)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Trình độ trung cấp Y trở lên.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08g 00 ngày Thứ Hai 01.10.2018
     - Thời gian học : từ ngày 01.10.2018 đến ngày 28.12.2018 (3 tháng)
     - Địa điểm học : Khoa Điều Dưỡng Kỹ Thuật Y Học - Đại Học Y Dược TP.HCM, số 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
BD_KTXQ_K4.pdf216

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH - KHÓA 04  (24/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ TÀI LIỆU THAM KHẢO BẰNG ENDNOTE  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN - KHÓA 06  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ LÝ ĐAU CẤP VÀ MẠN TÍNH ĐA MÔ THỨC  (21/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT HÌNH ẢNH Y HỌC - KHÓA 04  (21/07/2018)