Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH
(Cập nhật 29/07/2018)

Mục tiêu : Tham khảo trong file đính kèm.

Đối tượng : Tham khảo trong file đính kèm.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 9 giờ 00, Thứ Bảy ngày 08.09.2018 tại Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình, lầu 3, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : từ ngày 08.09.2018 đến ngày 09.06.2019

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_YHGD_K18.pdf1319

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 06 (29/07/2018)
  TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 15, NGÀY 25 THÁNG 08 NĂM 2018 (25/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT CỘNG HƯỞNG TỪ - KHÓA 04  (25/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG - KHÓA 04  (24/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG CẮT LỚP VI TÍNH - KHÓA 04  (24/07/2018)