Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: VẬT LÝ TRỊ LIỆU TỔN THƯƠNG BÀN TAY VÀ NẸP CHỈNH HÌNH
(Cập nhật 06/08/2018)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Xem nội dung file kèm.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 08g00 thứ Hai ngày 27.08.2018 tại Phòng Hội thảo 1- Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM, 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP. HCM
     - Địa điểm học : Phòng Hội thảo 1- Khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y học, Đại học Y Dược TP. HCM, 201 Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP. HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
VLTL_TTBT.pdf579

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC LIÊN QUAN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÚ (05/08/2018)
  CHIÊU SINH LỚP TRỢ THỦ NHA KHOA - KHÓA 30 (05/08/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH CHƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI (30/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA - KHÓA 06 (29/07/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH (29/07/2018)