Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA
(Cập nhật 28/08/2018)

Đối tượng : Bác sĩ Răng Hàm Mặt

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : ngày 08-10-2018
     - Thời gian học : từ ngày 08-10-2018 đến ngày 16-11-2018 (tập trung từng đợt)
     - Địa điểm học : Khoa Răng Hàm Mặt - Đại Học Y Dược TP.HCM - 652 Nguyễn Trãi, Quận 5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
CAYGHEPNK_K16.pdf231

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (28/08/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TÂM THẦN (28/08/2018)
  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM TỔNG QUÁT THỰC HÀNH (27/08/2018)
  Thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2-9-2018  (26/08/2018)
  CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ ĐAU KẾT HỢP Y HỌC HIỆN ĐẠI VÀ Y HỌC CỔ TRUYỀN (16/08/2018)