Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU
(Cập nhật 10/09/2018)

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08g00, thứ Hai ngày 01-10-2018
     - Thời gian học : từ ngày 01-10-2018 đến ngày 30-07-2019
     - Địa điểm học : bộ môn Da Liễu, BV.Da Liễu , số 02 đường Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM.


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_DL_K01.pdf3245

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC - XÉT NGHIỆM (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ "CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VIỆT NAM: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI" (07/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC KHÁNG SINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG (06/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP VI PHẪU CĂN BẢN - KHÓA 13  (31/08/2018)