Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC - XÉT NGHIỆM
(Cập nhật 10/09/2018)

Đối tượng : Xem file đính kèm.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lớp A: thứ Hai ngày 01-10-2018 - Lớp B: thứ Bảy ngày 29-09-2018
     - Thời gian học :
   Lớp A: từ ngày 01-10-2018 đến ngày 31-12-2018
   Lớp B: từ ngày 29-09-2018 đến ngày 31-03-2019
     - Địa điểm học : Trung tâm Đào Tạo Nhân Lực Y Tế Theo Nhu Cầu Xã Hội - Đại học Y Dược TP.HCM, số 2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
KTYHXN_K04.pdf590

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ "CHĂM SÓC GIẢM NHẸ VIỆT NAM: QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI" (07/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ DƯỢC ĐỘNG HỌC KHÁNG SINH TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG (06/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP VI PHẪU CĂN BẢN - KHÓA 13  (31/08/2018)