Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC VỀ UNG THƯ VÚ
(Cập nhật 17/09/2018)

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa (hoặc có chứng chỉ định hướng) Ung thư, Chẩn đoán hình ảnh, Nội TQ, Ngoại TQ

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 8g00 Thứ Hai, 12-11-2018 (dự kiến)
     - Thời gian học : từ ngày 12-11-2018 đến ngày 28-01-2019
     - Địa điểm học : khu Bệnh học lâm sàng - Đâi Học Y Dược TP.HCM
    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
BDSDH_UTV.pdf205

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI- KHÓA 2 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (12/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: CẬP NHẬT CÁC VẤN ĐỀ BỆNH LÝ NỘI KHOA (11/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA DA LIỄU (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (10/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT Y HỌC - XÉT NGHIỆM (10/09/2018)