Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE
(Cập nhật 19/09/2018)

Đối tượng : Các cá nhân có nhu cầu muốn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hành xoa bóp - bấm huyệt nâng cao để ứng dụng trong thẩm mỹ, phục hồi sức khỏe, phòng và cải thiện các bệnh thường gặp, đã học và có giấy chứng nhận đã học xoa bóp bấm huyệt cơ bản (do Đại Học Y Dược TP.HCM cấp).

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 8g00 ngày 27-10-2018
     - Thời gian học : từ ngày 27-10-2018 đến ngày 12-01-2019
     - Địa điểm học : Giảng đường 12, Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Đại học Y Dược TP.HCM, số 2 Phù Đổng Thiên Vương, P.11 Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
XBBHNCCSSK_K04.pdf286

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VI SINH Y HỌC (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE  (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y(THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC SAU ĐẠI HỌC VỀ UNG THƯ VÚ (17/09/2018)