Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI NHI
(Cập nhật 02/10/2018)

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Ngoại đã tốt nghiệp 1 năm trở lên.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08g00, thứ Năm ngày 01.11.2018
     - Thời gian học : từ ngày 01-11-2018 đến ngày 26-04-2019
     - Địa điểm học : Phòng Bộ môn Ngọai Nhi (Lầu 5 - tòa nhà 15 tầng) Đại Học Y Dược TP.HCM , số 217 Hồng Bàng, phường 11, Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_NGOAINHI_K04.pd414

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ (24/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VI SINH Y HỌC (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT NÂNG CAO CHĂM SÓC SỨC KHỎE (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XOA BÓP - BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE  (19/09/2018)