Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
DANH SÁCH ĐẠT YÊU CẦU LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TẠO HÌNH THẨM MỸ - KHÓA 11
(Cập nhật 03/10/2018)    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DSTHTM_K11.pdf1172

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG HỒI SỨC (THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (03/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA NGOẠI NHI (02/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ (24/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG (19/09/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA VI SINH Y HỌC (19/09/2018)