Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI PHẾ QUẢN CĂN BẢN
(Cập nhật 11/10/2018)

Đối tượng : Bác sĩ Y khoa

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08g00, thứ Hai ngày 05-11-2018
     - Thời gian học : từ ngày 05-11-2018 đến ngày 25-01-2019
     - Địa điểm học : Đại Học Y Dược TP.HCM, số 217 Hồng Bàng, phường 11, Q.5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
NSPQCB.pdf280

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC VỀ SIÊU ÂM KHỚP (11/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP RỐI LOẠN NHỊP LÂM SÀNG (11/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHÂM CỨU ĐIỀU TRỊ LIỆT (THAY ĐỔI LỊCH HỌC)  (10/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP QUI TRÌNH PHÒNG MỔ (10/10/2018)
  CHIêU SINH LỚP NHĨ CHÂM(THAY ĐỔI LỊCH HỌC)  (10/10/2018)