Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
(Cập nhật 07/11/2018)

Đối tượng : Cán bộ, công chức, nhân viên công tác trong các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân .

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, Thứ Ba ngày 27-11-2018
     - Thời gian học : từ ngày 27-11-2018 đến ngày 06-12-2018
     - Địa điểm học : tại Phòng Hội thảo, Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP.HCM (Số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM)


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
QLCLBV_K17.pdf402

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT TIÊM KHỚP VÀ TIÊM GÂN (05/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG (05/11/2018)
  TỔ CHỨC THI KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN BIẾT TIẾNG VIỆT THÀNH THẠO HOẶC SỬ DỤNG THÀNH THẠO NGÔN NGỮ KHÁC HOẶC ĐỦ TRÌNH ĐỘ PHIÊN DỊCH TRONG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 16, NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2018 (29/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP HỒI SỨC TRẺ SƠ SINH (26/10/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (25/10/2018)