Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
DO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 9, TOÀN THỂ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NGHỈ HỌC NGÀY THỨ HAI 26/11/2018
(Cập nhật 25/11/2018)       Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng thông báo :
       Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, kính đề nghị các Khoa thông báo khẩn đến toàn thể sinh viên được nghỉ học ngày mai, thứ Hai 26/11/2018.

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP SỬ DỤNG KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ LASER TRONG XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU, SẮC TỐ DA VÀ SẸO (20/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU BỆNH (17/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHĂM SÓC GIẢM NHẸ (15/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ NĂNG LÂM SÀNG: KHÁM VÙNG VAI (15/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN (07/11/2018)