Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA 7 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC)
(Cập nhật 28/11/2018)

Đối tượng : Nhân viên công tác trong các cơ sở y tế, các trường trung học, Cao đẳng, Đại học hoặc các Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực sức khỏe và cộng đồng .

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ 00, thứ Năm ngày 27.12.2018
     - Thời gian học : từ ngày 27-12-2018 đến ngày 28-01-2019 (thay vì 29-11-2018 đến 28-12-2018)
     - Địa điểm học : Phòng Hội thảo, Khoa Y tế công cộng – Đại học Y Dược TP.HCM (Số 159, Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, TP.HCM).


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
XDDCNC_K07_DOI.pdf157

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN-KHÓA 17(THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (28/11/2018)
  DO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 9, TOÀN THỂ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NGHỈ HỌC NGÀY THỨ HAI 26/11/2018 (25/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP SỬ DỤNG KỸ THUẬT CƠ BẢN VỀ LASER TRONG XỬ TRÍ TỔN THƯƠNG MẠCH MÁU, SẮC TỐ DA VÀ SẸO (20/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GIẢI PHẪU BỆNH (17/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP CHĂM SÓC GIẢM NHẸ (15/11/2018)