Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU THUẬT PHACO
(Cập nhật 04/12/2018)

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08 giờ 00, Thứ Hai ngày 07-01-2019
     - Thời gian học : từ ngày 07-01-2019 đến ngày 12-04-2019
     - Địa điểm học : Trung tâm Phẫu Thuật thực nghiệm (lầu 3) khoa Y - Đại Học Y Dược TP.HCM , số 217 Hồng Bàng,, Phường 11, Quận 5, TPHCM.


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
BDSDH_PHACO_K01.pdf250

Các tin tức, thông báo gần đây:

  PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ  (04/12/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ DINH DƯỠNG LÂM SÀNG, TIẾT CHẾ VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG BỆNH VIỆN (04/12/2018)
  CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN-KHÓA 17(THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (28/11/2018)
  CHIÊU SINH LỚP XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHÓA 7 (THAY ĐỔI LỊCH HỌC) (28/11/2018)
  DO ẢNH HƯỞNG CƠN BÃO SỐ 9, TOÀN THỂ SINH VIÊN NHÀ TRƯỜNG NGHỈ HỌC NGÀY THỨ HAI 26/11/2018 (25/11/2018)