Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Mời nhận chứng chỉ, chứng nhận các lớp: ĐỊNH HƯỚNG CK Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17, QUI TRÌNH PHÒNG MỔ - KHÓA 06, KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM GÂN, TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y, BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG
(Cập nhật 28/12/2018)


Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng mời các học viên đã tham gia các lớp sau đến nhận chứng chỉ, chứng nhận hoàn thành khóa học.

         - ĐỊNH HƯỚNG CK Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 17 (02.12.2017 đến 30.09.2018)
         - QUI TRÌNH PHÒNG MỔ - KHÓA 06 (09.11.2018 đến 10.11.2018)
         - KỸ THUẬT TIÊM KHỚP - TIÊM GÂN (12.11.2018 đến 16.11.2018)
         - TIẾNG ANH CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH Y (06.10.2017 đến 11.11.2018)
         - BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG (29.10.2018 đến 23.11.2018)


         Học viên cần bổ sung :
         - Đặng Thị Hiền (bằng BS)
         - Nguyễn Minh Tâm (bằng BS)
         - Phan Phương Thảo (bằng BS, Sơ yếu LL)
         - Nguyễn Anh Thuận (Chứng chỉ hành nghề)
         - Moeng Vibol(bằng BS)
         - Phạm Tạ Công Thương(bằng BS)
         - Lê Văn Nam(1 ảnh)
         - Bách Thị Thu Hà(2 ảnh)
         - Nguyễn Quang Lễ(bằng BS)
         - Trần Đình Chắt (bằng BS, Sơ yếu LL, 2 ảnh)
         - Nguyễn Thị Diếp (bằng BS, Chứng nhận Sản)
         - Lê Tiến Dũng (Chứng nhận Sản)
         - Võ Hoàng Thị Lan Hương (bằng BS, Sơ yếu LL, 2 ảnh)
         - Nguyễn Thơ My(Sơ yếu LL)

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC VỀ TIẾT NIỆU - NAM HỌC (28/12/2018)
  THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 (23/12/2018)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH UNG THƯ VÚ (15/12/2018)
  CHIÊU SINH LỚP ĐIỆN TÂM ĐỒ GẮNG SỨC (14/12/2018)
  CHIÊU SINH LỚP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÂN SỰ ĐIỀU DƯỠNG (14/12/2018)