Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA
(Cập nhật 27/02/2019)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm.

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 18-03-2019
     - Thời gian học : từ ngày 18-03-2019 đến ngày 26-04-2019
     - Địa điểm học : Khao Răng Hàm Mặt - ĐH Y Dược TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
CAYGHEPNK_K17.pdf102

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP LIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT D.I.U 2019 VỀ TÁI TẠO THẨM MỸ (DIURE) (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN (26/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP CHƯƠNG TRÌNH BIOFEEDBACK CHO TÂM LÝ TRỊ LIỆU TRONG CHĂM SÓC BAN ĐẦU (26/02/2019)