Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP NỘI SOI CHẨN ĐOÁN BỆNH LÝ TAI MŨI HỌNG
(Cập nhật 28/02/2019)

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng, BS đa khoa đang học Cao học, Nội trú chuyên khoa Tai mũi họng hoặc Định hướng Tai mũi họng.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 13 giờ 30, Thứ Ba ngày 26-03-2019
     - Thời gian học : từ ngày 26-03-2019 đến ngày 27-06-2019.
     - Địa điểm học : Giảng đường 12


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
NSCDTMH_K07.pdf617

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP LIÊN ĐẠI HỌC CHUYÊN NGÀNH RĂNG HÀM MẶT D.I.U 2019 VỀ TÁI TẠO THẨM MỸ (DIURE) (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CẤP CỨU (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC (27/02/2019)
  CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NỘI SOI KHỚP CƠ BẢN (26/02/2019)