Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 21-2-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP GÂY TÊ VÙNG DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM - CHUYÊN NGÀNH GMHS
(Cập nhật 24/07/2019)

Đối tượng : Bác sĩ chuyên khoa Gây Mê Hồi Sức

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 8 giờ 00, thứ Hai ngày 09-09-2019 tại Bộ môn Gây Mê Hồi Sức
     - Thời gian học : từ ngày 09-09-2019 đến ngày 27-09-2019

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
GTVHDSA_K04.pdf335

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP CHỈNH HÌNH RĂNG MẶT - KHÓA 3 (20/07/2019)
  CHIÊU SINH LỚP VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU (20/07/2019)
  CHIÊU SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC LÂM SÀNG TRONG KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE (20/07/2019)
  CHIÊU SINH LỚP RỐI LOẠN NHỊP LÂM SÀNG - KHÓA 2 (19/07/2019)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG KỸ THUẬT X QUANG - KHÓA 5 (19/07/2019)
porno