Ket noi CSDL
Thứ Bảy, 6-6-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ Y HỌC GIA ĐÌNH
(Cập nhật 02/10/2019)

Đối tượng : Xem nội dung file đính kèm.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08 giờ 30, Thứ Ba ngày 15/10/2019
     - Thời gian học : Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 15/01/2020
     - Địa điểm học : Trung tâm Đào tạo Bác sĩ Gia đình, lầu 3, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, 217 Hồng Bàng, Quận 5, TP.HCM


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
BDSDH_YHGD.pdf1333
PDK_CHUNG.pdf0
PDK_NGOAIDT.pdf0

Các tin tức, thông báo gần đây:

  THAY ĐỔI LỊCH HỌC
LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ
 (01/10/2019)
  CHIÊU SINH LỚP TRỢ THỦ NHA KHOA - KHÓA 31 (27/09/2019)
  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 18 (27/09/2019)
  Tuần lễ Đào tạo Y khoa liên tục lần thứ 10 (2009 - 2019) (23/09/2019)
  Mời nhận Chứng chỉ các lớp: ĐHCK Y HỌC GIA ĐÌNH, ĐHCK NỘI TỔNG QUÁT - KHÓA 02 (DÀNH CHO BÁC SĨ KHÔNG PHẢI BÁC SĨ ĐA KHOA) VÀ ĐHCK DA LIỄU (13/09/2019)
porno