Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 07 & LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 07
(Cập nhật 28/02/2020)


Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính mời các học viên đã hoàn thành các khóa học sau đến nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

   1. NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 07 (01/10/2019 - 31/12/2019).

   2. NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 07 (01/10/2019 - 31/12/2019).

   Địa điểm: Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội. Số 02 Phù Đổng Thiên Vương, P. 11, Q. 5, TP. HCM.

   Lưu ý:
   - Các học viên thiếu các giấy tờ khi nộp hồ sơ vui lòng mang nộp bổ sung khi đi nhận Chứng chỉ.
   - Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (hoặc cơ quan đang công tác) và chứng minh nhân dân photo của người đi nhận thay.
  


Các tin tức, thông báo gần đây:

  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 19 (26/02/2020)
  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ - KHÓA 05 (26/02/2020)
  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (25/02/2020)
  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 04 (25/02/2020)
  Thông báo chính thức của Ban Giám hiệu (số 133/TB-ĐHYD, ngày 14/02/2020) về việc nghỉ học tạm thời lần 2 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19 (15/02/2020)
porno