Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
TOÀN THỂ SINH VIÊN, HỌC VIÊN TIẾP TỤC NGHỈ HỌC ĐẾN HẾT NGÀY 8/3/2020
(Cập nhật 29/02/2020)


Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh thông báo toàn thể sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 08/03/2020.

Các tin tức, thông báo gần đây:

  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ CÁC LỚP NỘI SOI DẠ DÀY - KHÓA 07 & LỚP NỘI SOI ĐẠI TRÀNG VÀ NỘI SOI ĐIỀU TRỊ - KHÓA 07 (28/02/2020)
  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP XOA BÓP BẤM HUYỆT CƠ BẢN CHĂM SÓC SỨC KHỎE - KHÓA 19 (26/02/2020)
  THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ - KHÓA 05 (26/02/2020)
  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA UNG THƯ (25/02/2020)
  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 04 (25/02/2020)
porno