Ket noi CSDL
Thứ Ba, 4-8-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
VÊ VIỆC ĐEO KHẨU TRANG VÀ HẠN CHẾ ĐẾN NƠI ĐÔNG NGƯỜI
(Cập nhật 17/03/2020)

       Ban Giám hiệu Đại Học Y Dược TP.HCM thông báo đến các Đơn vị thuộc, trực thuộc, toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên về việc thực hiện các yêu cầu nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới như sau:
   1. Toàn thể Cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên đeo khẩu trang khi làm việc, học tập (có thể sử dụng khẩu trang vải kháng khuẩn, tái sử dụng nhiều lần)
   2. Tự giác, nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, hạn chế đến nơi đông người


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
TB_284.pdf14

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ - KHÓA 05 (17/03/2020)
  CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA - KHÓA 06 (17/03/2020)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (17/03/2020)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (17/03/2020)
  CHIÊU SINH LỚP KIẾN TẬP SINH HỌC PHÂN TỬ DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC (17/03/2020)
porno