Ket noi CSDL
Thứ Sáu, 5-6-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN - KHÓA 22
(Cập nhật 28/04/2020)

Đối tượng : Cán bộ, Công chức và nhân viên công tác tại các cơ sở y tế nhà nước và tư nhân.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : 08 giờ 00, Thứ Ba ngày 26/05/2020 tại Hội trường khoa Y tế Công Cộng, Đại Học Y Dược TP.HCM. Số 159 Hưng Phú, P8, Q.8, TP. HCM.
     - Thời gian học : Từ ngày 26/05/2020 đến ngày 04/06/2020 Học thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm hàng tuần (Sáng: 08g00 - 11g30; Chiều: 13g30 -16g30).
     - Địa điểm học : Hội trường - Khoa Y tế Công Cộng, Đại Học Y Dược TP.HCM. Số 159 Hưng Phú, P8, Q.8, TP.HCM.


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
QLCLBV_K22.pdf1075
DOILICH_K22.pdf0
PHIEUDANGKYHOC.pdf0

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG CHUYÊN NGÀNH GÂY MÊ HỒI SỨC - KHÓA 09 (28/04/2020)
  CHIÊU SINH LỚP PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (27/04/2020)
  CHIÊU SINH LỚP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CƠ BẢN - KHÓA 05 (27/04/2020)
  CHIÊU SINH LỚP THỐNG KÊ VÀ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU NÂNG CAO - KHÓA 03 (27/04/2020)
  CHIÊU SINH LỚP VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU (27/04/2020)
porno