Ket noi CSDL
Thứ Ba, 4-8-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN KHUYẾN CÁO ÁP DỤNG TRONG THỰC HÀNH LÂM SÀNG
(9g00 - 11g00 Chủ Nhật 19.07.2020)
(Cập nhật 07/07/2020)    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
NCKCTHLS_1907.pdf103

Các tin tức, thông báo gần đây:

  QUI TRÌNH PHÒNG MỔ - KHÓA 02 (07/07/2020)
  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Y KHOA LIÊN TỤC: HỘI THẢO CẬP NHẬT KIẾN THỨC TRONG SIÊU ÂM MẠCH MÁU (03/07/2020)
  CHIÊU SINH LỚP THƯ KÝ Y KHOA(DÀNH CHO ĐIỀU DƯỠNG) (03/07/2020)
  HỖ TRỢ HOÀNG THỂ SAU KÍCH THÍCH BUỒNG TRƯNG
(11g30 - 12g30 Thứ Sáu 10.07.2020)
 (03/07/2020)
   (02/07/2020)
porno