Ket noi CSDL
Thứ Tư, 30-9-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
NGHỆ THUẬT PHỐI HỢP THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2: ĐÚNG THUỐC, ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG, ĐÚNG THỜI ĐIỂM
(Cập nhật 29/08/2020)


Click đăng ký: tại đây

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DTD_THUOC.pdf108Xem hướng dẫn trong file đính kèm dưới đây:


Các tin tức, thông báo gần đây:

  MỜI NHẬN CHỨNG CHỈ LỚP:
   ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA Y HỌC GIA ĐÌNH - KHÓA 19
  KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH CƠ BẢN CHUYÊN KHOA DA LIỄU
  ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH - KHÓA 09
  BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ SOI CỔ TỬ CUNG - KHÓA 05
 (28/08/2020)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ NĂNG CẤP CỨU CƠ BẢN VÀ CẤP CỨU RĂNG HÀM MẶT - KHÓA 02 (28/08/2020)
  CHIÊU SINH LỚP CHĂM SÓC DA VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT ĐẦU MẶT CỔ - KHÓA 05 (28/08/2020)
  CHIÊU SINH LỚP CẤY GHÉP NHA KHOA - KHÓA 19 (28/08/2020)
  CHIÊU SINH LỚP SIÊU ÂM CƠ XƯƠNG KHỚP - KHÓA 06 (27/08/2020)
porno