Ket noi CSDL
Thứ Tư, 30-9-2020
 Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
TẠM HOÃN LỚP "BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ CHÍNH (HẠNG II)" NĂM 2020
(Cập nhật 15/09/2020)

       Trung tâm Đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội tạm hoãn lớp "BỒI DƯỠNG THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP BÁC SĨ CHÍNH (HẠNG II)" NĂM 2020 đến khi có thông báo mới
Các tin tức, thông báo gần đây:

  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP "KẾT HỢP Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ Y HỌC HIỆN ĐẠI TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN SIÊU VI B MẠN" (14/09/2020)
  HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG (13/09/2020)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC: CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH DƯỢC  (11/09/2020)
  CHIÊU SINH LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC GERD: CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ KẾT HỢP ĐÔNG TÂY Y (11/09/2020)
  THAY ĐỔI LỊCH HỌC LỚP "ĐIỆN TÂM ĐỒ -KHÓA 09 " VÀ "BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ TÂM THẦN" (03/09/2020)
porno