Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT
(Cập nhật 07/12/2010)

Mục tiêu : - Cung cấp, huấn luyện các kỹ năng, kiến thức căn bản về vi phẫu cho các bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa. - Tạo nền tảng cơ sở cho các lớp vi phẫu nâng cao và các lớp đào tạo Tạo hình-Thẩm mỹ tiếp theo. - Việc làm được sau khi kết thúc khóa học: nắm vững các nguyên tắc cơ bản của vi phẫu thuật, nắm vững kỹ thuật khâu nối mạch máu.

Đối tượng : Các bác sĩ chuyên ngành ngoại khoa

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 13 giờ 30, ngày 17/12/2010 tại Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm (lầu 3) Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
     - Thời gian học : Tập trung 01 tháng (học từ ngày 17/12/2010 đến ngày 17/01/2011).
     - Địa điểm học : Trung tâm Phẫu thuật thực nghiệm (lầu 3) Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
SDH_CBVPT.doc848

Các tin tức, thông báo gần đây:

  Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI  (17/11/2010)