Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
CHIÊU SINH LỚP PHẪU THUẬT NHA CHU (KHÓA 5)
(Cập nhật 12/04/2018)

Mục tiêu : Xem nội dung file kèm

Đối tượng : Bác sĩ Răng Hàm Mặt

       
         3. Thời gian nôp hồ sơ đăng ký và đóng học phí : Từ ngày 24.04.2018 đến 25.05.2018 (hoặc đến khi đủ số học viên)
         4. Địa điểm đăng ký: Ban Hành chính Tổ chức- Khoa Răng Hàm Mặt - Đại Học Y Dược TP.HCM số 652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
PTNC_K5.pdf74

Các tin tức, thông báo gần đây:

  CHIÊU SINH LỚP BỆNH LÝ TUYẾN GIÁP  (12/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP DỊCH LÝ - Y LÝ Y HỌC CỔ TRUYỀN (KHÓA 1)  (12/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KỸ THUẬT THAY KHỚP - KHÓA 10  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP THỰC HÀNH KỸ THUẬT CHẨN ĐOÁN PHÂN TỬ  (08/04/2018)
  CHIÊU SINH LỚP KHẢO SÁT ĐỘT BIẾN GEN BẰNG KỸ THUẬT GIẢI TRÌNH TỰ CHUỖI DNA  (08/04/2018)