Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tim mạch
(Cập nhật 27/12/2010)

Mục tiêu : Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội Tim mạch cho các Bác sĩ đa khoa đã từng học hoặc làm việc chuyên khoa nội tổng quát 1 năm.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đã làm việc 1 năm hoặc bác sĩ đã học qua lớp sơ bộ chuyên khoa Nội tổng quát. Cách tuyển học viên: Học viên đăng ký + Ban Chủ nhiệm Bộ môn phỏng vấn

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ, ngày 28/02/2011 tại văn phòng Bộ môn Nội Tổng quát (lầu 10 B3 BV. Chợ Rẫy).
     - Thời gian học : Tập trung 9 tháng. Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 28/11/2011
     - Địa điểm học : Khoa Nội tim mạch BV. Chợ Rẫy, BV. Đại học Y Dược, BV. Nhân Dân Gia Định

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_NTM.doc880
Đăng ký Ket noi CSDL

Học viên đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC và click nút Đăng ký

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)

Nơi sinh :

Đơn vị công tác :

Tỉnh công tác :

Nghề nghiệp chuyên môn :

Chuyên ngành :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Lớp đăng ký học :

Mã Khóa học:


Các tin tức, thông báo gần đây:

  Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tổng quát (27/12/2010)
  Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (21/12/2010)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT  (07/12/2010)
  Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI  (17/11/2010)
  Chiêu sinh các lớp Bồi Dưỡng Sau Đại Học (05/11/2010)