Ket noi CSDL
Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tim mạch
(Cập nhật 27/12/2010)

Mục tiêu : Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội Tim mạch cho các Bác sĩ đa khoa đã từng học hoặc làm việc chuyên khoa nội tổng quát 1 năm.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa đã làm việc 1 năm hoặc bác sĩ đã học qua lớp sơ bộ chuyên khoa Nội tổng quát. Cách tuyển học viên: Học viên đăng ký + Ban Chủ nhiệm Bộ môn phỏng vấn

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ, ngày 28/02/2011 tại văn phòng Bộ môn Nội Tổng quát (lầu 10 B3 BV. Chợ Rẫy).
     - Thời gian học : Tập trung 9 tháng. Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 28/11/2011
     - Địa điểm học : Khoa Nội tim mạch BV. Chợ Rẫy, BV. Đại học Y Dược, BV. Nhân Dân Gia Định


    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_NTM.doc1051

Các tin tức, thông báo gần đây:

  Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tổng quát (27/12/2010)
  Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (21/12/2010)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT  (07/12/2010)
  Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI  (17/11/2010)