Thông báo
TIN TỨC - THÔNG BÁO

Ket noi CSDL
Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tổng quát
(Cập nhật 27/12/2010)

Mục tiêu : Nhằm bổ sung, nâng cao và cập nhật kiến thức Nội tổng quát cho các Bác sĩ đa khoa.

Đối tượng : Bác sĩ đa khoa, sinh viên y khoa mới tốt nghiệp. Cách tuyển học viên: Học viên đăng ký+Ban Chủ nhiệm Bộ môn phỏng vấn.

Thời gian và địa điểm học :
     - Khai giảng : Lúc 8 giờ, ngày 28/02/2011 tại văn phòng Bộ môn Nội Tổng quát (lầu 10 B3 BV. Chợ Rẫy).
     - Thời gian học : Tập trung 12 tháng. Từ ngày 28/02/2011 đến ngày 28/02/2012
     - Địa điểm học : Bộ môn Nội ĐHYD Tp.HCM

    Xin xem thêm chi tiết trong file đính kèm dưới đây:

Tên fileSố lần download
DHCK_NTQ.doc802
Đăng ký Ket noi CSDL

Học viên đăng ký học, vui lòng điền thông tin vào PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC và click nút Đăng ký

PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC

Họ Tên

Phái

       Nam Nữ

Ngày sinh : (dd-mm-yyyy)

Nơi sinh :

Đơn vị công tác :

Tỉnh công tác :

Nghề nghiệp chuyên môn :

Chuyên ngành :

Địa chỉ :

Điện thọai:

Email:

Lớp đăng ký học :

Mã Khóa học:


Các tin tức, thông báo gần đây:

  Chiêu sinh lớp Định hướng chuyên khoa Nội Tim mạch (27/12/2010)
  Chiêu sinh lớp ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH  (21/12/2010)
  CHIÊU SINH LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ CĂN BẢN VI PHẪU THUẬT  (07/12/2010)
  Chiêu sinh lớp BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC VỀ PHẪU TÍCH NỘI SOI MŨI VÀ CÁC XOANG CẠNH MŨI  (17/11/2010)
  Chiêu sinh các lớp Bồi Dưỡng Sau Đại Học (05/11/2010)